परमाणु

परमाणु संयन्त्र अनुगमन गर्ने समय तीन महिना बढाउन इरान सहमत

१० फागुन २०७७ तेहरान । संयुक्त राष्ट्रसंघलाई परमाणु संयन्त्रको अनुगमन गर्ने समय तीन महिना बढाउन इरान सहमत भएको छ । राष्ट्रसंघका निरीक्षकलाई आफ्नो परमाणु केन्द्रहरूमा थप तीन महिनासम्म पहुँच दिन इरान सहमत भएको हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको परमाणु अनुगमन...