एसएलसी

एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने सात जना नक्कली डाक्टर पक्राउ

६ वैशाख २०७८ काठमाडौं । एसएलसीको प्रमाणपत्र किर्ते गर्ने ७ जना डाक्टर पक्राउ परेका छन् । बंगलादेशमा एमबीबीसीएस अध्ययन गर्नका लागि निम्ति एसएलसीको मार्कसिटमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता नपुगी नाम, जन्ममिति, प्राप्ताङ्क लगायतका विवरणहरु सच्याई बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनका लागि...