विशेष अनुदान

प्रदेश र स्थानीय तहलाई विशेष अनुदान रकम यथावत

काठमाडौं । सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने समानीकरण, समपुरक र विशेष अनुदान रकम यथावत राखेको छ । अर्थ मन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै समानीकरण, समपूरक र विशेष...