सूचना कर्नर

किशोर-किशोरी मैत्री सूचना कर्नर सञ्चालन नमूना कार्यविधि २०७७ मा के छ ?

३ माघ २०७७ काठमाडौं । विद्यालयका पुस्तकालय अथवा छुट्टै कोठामा किशोरकिशोरी मैत्री सूचना कर्नर सञ्चालन गर्नेगरी सरकारले किशोरकिशोरी मैत्री सूचना कर्नर (कक्ष) सञ्चालन नमूना कार्यविधि २०७७ लाई स्वीकृत गरेको छ । विद्यालयमा किशोरकिशोरी मैत्री यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य शिक्षालाई...