निकासा

११३ स्वास्थ्य केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ बजेट निकासा

१९ फागुन २०७७ काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले १ सय १३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ निकासा गर्ने भएको छ । वडास्तरीय स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको निर्माणाधिन भवनको भुक्तानीका...