३ दशक हुन लाग्यो, मेलम्चीको पानी आउने भाका सरेको सर्‍यै ! अधिकारीहरु यसरी बोल्छन् झुट !